Kategorie
Przedsiębiorcy

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę (projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa).

Kategorie
Przedsiębiorcy

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Nowy rejestr dla przedsiębiorców świadczących niektóre usługi.

Kategorie
Przedsiębiorcy Sukcesja

Fundacja rodzinna

Projekt z dnia 22 marca 2021 r. ustawy o fundacji rodzinnej. Ustawa ma regulować tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie i likwidację fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Kategorie
Kancelaria

Nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego stanowi załącznik do projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Kategorie
Reprezentacja

Postępowania sporne

Spieramy się o różne rzeczy. Zazwyczaj wystarczy rozmowa lub mediacja, czasami jednak potrzebne jest rozstrzygnięcie sądu lub innego organu. Reprezentujemy przed nimi naszych klientów.

Kategorie
Nieruchomości

Nieruchomości

Obrót nieruchomościami jest regulowany przez szereg przepisów. W pewnych przypadkach nabycie nieruchomości jest wyłączone lub wymaga spełnienia określonych warunków. Wykonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości i pomagamy przygotować dokumentację transakcji.

Kategorie
Kancelaria

Obszary doradztwa

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Poznaj nasze główne obszary doradztwa