Kancelaria

Pomoc prawna

Profesjonalna pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Doradztwo

Na zlecenie Klientów udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz sporządzamy opinie prawne.

Reprezentacja

Prawnicy Kancelarii występują przed sądami lub urzędami w charakterze pełnomocników naszych Klientów.

Dokumenty

Umowy, regulaminy, oświadczenia. Doradzamy w tworzeniu dokumentów oraz weryfikujemy ich projekty.


Michał Kowalski

Radca prawny

+48 601 267 442

michal.kowalski@mkowalski.pl

Wiedza

Radca prawny Michał Kowalski ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku Prawo na UMCS w Lublinie w 2003 r. Następnie ukończył (2005 r.) studia podyplomowe na kierunku Bankowość na WSPiA w Lublinie, a w 2009 r. zdał egzamin radcowski po ukończeniu aplikacji radcowskiej w OIRP w Lublinie.

Doświadczenie

Radca prawny Michał Kowalski posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał od 2002 r. pracując w instytucjach finansowych, w tym na stanowiskach kierowniczych. Od 2015 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego.

Profesjonalizm

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Kowalskiego oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorców, udziela opinii oraz konsultacji prawnych, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Oferta Kancelarii

Doradzamy w wielu obszarach i dla różnych grup klientów. Sprawdź naszą ofertę. W przypadku pytań zadzwoń lub napisz do nas.

Usługi

Klienci indywidualni

Poznaj szczegóły oferty pomocy prawnej dla klientów indywidualnych.

office

Przedsiębiorcy

Poznaj szczegóły oferty pomocy prawnej dla klientów będących przedsiębiorcami.

Kontakt z Kancelarią

Zadzwoń lub napisz do nas. Przeczytaj jak przetwarzamy dane osoby kontaktującej się z nami oraz poznaj zagrożenia związane z przesyłaniem informacji drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

Jak przetwarzamy Twoje dane

Administratorem danych osobowych uzyskanych przez Kancelarię w związku z komunikacją z Kancelarią jest Michał Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie (20-582) przy ul. Onyksowej 3/68.

Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii w postaci komunikacji z nadawcą komunikacji.

Dane przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na wiadomość (zwykle nie dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze do czasu upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń majątkowych Kancelarii lub Twoich.

Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego udzielenia odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komunikacja elektroniczna

Przesyłanie informacji drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi poufności, integralności oraz dostępności informacji. Droga elektroniczna to przesyłanie informacji na przykład w wiadomości SMS, email lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Zagrożenie dotyczące poufności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona zapozna się z treścią wiadomości przesyłanej radcę prawnego lub do niego.

Zagrożenie dotyczące integralności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona „przechwyci” wiadomość przesyłaną przez radcę prawnego lub do niego i zmieni treść tej wiadomości.

Zagrożenie dotyczące dostępności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona „przechwyci” wiadomość i w ogóle nie dojdzie ona do adresata, albo dojdzie z opóźnieniem.

Ryzyko naruszenia poufności, integralności i dostępności informacji może być ograniczone przez szyfrowanie przesyłanych informacji z użyciem odpowiednich narzędzi i zasad przekazywania klucza deszyfrującego odbiorcy.

W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów zabezpieczenia przesyłanych informacji jest przesyłanie informacji w postaci zaszyfrowanego załącznika do wiadomości email i przekazywanie odbiorcy wiadomości klucza do załącznika (hasła) innym bezpiecznym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub w wiadomości SMS.

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski

NIP 712 245 37 23
REGON 060599289

Adres

ul. Onyksowa 3/68
20-582 Lublin

Kontakt

info@mkowalski.pl

(+48) 601 267 442

Lista radców prawnych

Michał Kowalski jest wpisany od 2010 r. na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1484

Formularz kontaktowy

  Twoja wiadomość

  Usługi

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w trzech podstawowych obszarach: doradztwo prawne, reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami oraz przygotowywanie i weryfikacja projektów dokumentów.

  Doradztwo

  Na zlecenie Klientów udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz sporządzamy opinie prawne.

  Reprezentacja

  Prawnicy Kancelarii występują przed sądami lub urzędami w charakterze pełnomocników naszych Klientów.

  Dokumenty

  Umowy, regulaminy, oświadczenia. Doradzamy w tworzeniu dokumentów oraz weryfikujemy ich projekty.

  Najnowsze artykuły

  Pytania Klientów

  Sprawdź odpowiedzi na pytania, której najczęściej zadają osoby zainteresowane usługami Kancelarii

  Jak uzyskać pomoc Kancelarii?

  Osoby zainteresowane pomocą prawną Kancelarii powinny w pierwszej kolejności skontaktować się Kancelarią telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail. Dane kontaktowe Kancelarii, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ryzykach związanych z komunikacją elektroniczną są dostępne w zakładce Kontakt. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię jest zawarcie przez Klienta i Kancelarię umowy pomocy prawnej określającej uzgodnione warunki tej pomocy.

  Umowa pomocy prawnej i pełnomocnictwo

  Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie umowy o pomoc prawną. Klient zainteresowany pomocą Kancelarii powinien skontaktować się z Kancelarią i przedstawić sprawę, w której potrzebuje pomocy. Kancelaria następnie przedstawi Klientowi ofertę pomocy prawnej, która określa m.in. możliwy zakres pomocy prawnej oraz jej warunki, w tym zasady wynagradzania Kancelarii. Gdy Klient i Kancelaria uzgodnią treść umowy i ją podpiszą, Kancelaria przystępuje do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klienta. W niektórych sprawach konieczne jest także udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa dla prawników Kancelarii.

  Jakie są zasady wynagradzania Kancelarii?

  Zasady wynagradzania Kancelarii z tytułu świadczonej pomocy prawnej są zróżnicowane, a wybór konkretnego rozwiązania zależy od rodzaju sprawy i uzgodnień z Klientem. Wynagrodzenie może być ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe lub też być oparte o czas wykonywania usług i stawkę godzinową. Stosowane są także rozwiązania mieszane.

  Rodzaje pomocy prawnej

  Gdy stan prawny i faktyczny sprawy nie jest skomplikowany zazwyczaj wystarczające jest udzielenie konsultacji prawnej w formie pisemnej lub ustnej. W bardziej skomplikowanych sprawach Kancelaria sporządza dla Klientów pisemne opinie prawne. Kancelaria także weryfikuje lub sporządza projekty dokumentów, w tym umów. Prawnicy Kancelarii doradzają w toku negocjacji z kontrahentami Klientów oraz reprezentują Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (z wyjątkiem spraw karnych).