Kategorie
Przedsiębiorcy Sukcesja

Fundacja rodzinna

Projekt z dnia 22 marca 2021 r. ustawy o fundacji rodzinnej. Ustawa ma regulować tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie i likwidację fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.