radca prawny Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny / właściciel kancelarii

+48 601 267 442

michal.kowalski@mkowalski.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski

NIP 712 245 37 23
REGON 060599289

ul. Onyksowa 3/66
20-582 Lublin

(+48) 601 267 442
info@mkowalski.pl

Michał Kowalski jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1484

Jak przetwarzamy Twoje dane

Administratorem danych osobowych uzyskanych przez Kancelarię w związku z komunikacją z Kancelarią jest Michał Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski w Lublinie (20-582) przy ul. Onyksowej 3/66.

Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii w postaci komunikacji z nadawcą komunikacji.

Dane przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na wiadomość (zwykle nie dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze do czasu upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń majątkowych Kancelarii lub Twoich.

Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego udzielenia odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komunikacja elektroniczna

Przesyłanie informacji drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi poufności, integralności oraz dostępności informacji. Droga elektroniczna to przesyłanie informacji na przykład w wiadomości SMS, email lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Zagrożenie dotyczące poufności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona zapozna się z treścią wiadomości przesyłanej radcę prawnego lub do niego.

Zagrożenie dotyczące integralności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona „przechwyci” wiadomość przesyłaną przez radcę prawnego lub do niego i zmieni treść tej wiadomości.

Zagrożenie dotyczące dostępności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona „przechwyci” wiadomość i w ogóle nie dojdzie ona do adresata, albo dojdzie z opóźnieniem.

Ryzyko naruszenia poufności, integralności i dostępności informacji może być ograniczone przez szyfrowanie przesyłanych informacji z użyciem odpowiednich narzędzi i zasad przekazywania klucza deszyfrującego odbiorcy.

W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów zabezpieczenia przesyłanych informacji jest przesyłanie informacji w postaci zaszyfrowanego załącznika do wiadomości email i przekazywanie odbiorcy wiadomości klucza do załącznika (hasła) innym bezpiecznym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub w wiadomości SMS.