radca prawny Michał Kowalski
radca prawny Michał Kowalski | Lublin | Lb-1484

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski

Onyksowa 3/66
20-582 Lublin

+48 601 267 442
michal.kowalski@mkowalski.pl

NIP 712 245 37 23
Lb-1484 OIRP w Lublinie

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

Radca prawny Michał Kowalski udziela pomocy prawnej zapewniając stałą obsługę prawną, udzielając porad i konsultacji prawnych, sporządzając opinie prawne oraz reprezentując Klientów w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych.

Warunki świadczenia pomocy prawnej każdorazowo ustalane są w umowie o pomoc prawną zawieranej między Kancelarią a Klientem.

Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii w postaci komunikacji z nadawcą komunikacji.

Dane przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na wiadomość (zwykle nie dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze do czasu upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń majątkowych Kancelarii lub Twoich.

Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego udzielenia odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zagrożenie dotyczące poufności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona zapozna się z treścią wiadomości przesyłanej radcę prawnego lub do niego.

Zagrożenie dotyczące integralności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona „przechwyci” wiadomość przesyłaną przez radcę prawnego lub do niego i zmieni treść tej wiadomości.

Zagrożenie dotyczące dostępności informacji przesyłanych drogą elektroniczną może polegać na tym, że osoba nieuprawniona „przechwyci” wiadomość i w ogóle nie dojdzie ona do adresata, albo dojdzie z opóźnieniem.

Ryzyko naruszenia poufności, integralności i dostępności informacji może być ograniczone przez szyfrowanie przesyłanych informacji z użyciem odpowiednich narzędzi i zasad przekazywania klucza deszyfrującego odbiorcy.

W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów zabezpieczenia przesyłanych informacji jest przesyłanie informacji w postaci zaszyfrowanego załącznika do wiadomości email i przekazywanie odbiorcy wiadomości klucza do załącznika (hasła) innym bezpiecznym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub w wiadomości SMS.