Kategoria: Kryptowaluty

  • Kryptoaktywa

    Kryptoaktywa

    Kryptoaktywa są przedmiotem regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937, zwanego Rozporządzeniem MiCA (skrót pochodzi od pierwszych liter tytułu tego rozporządzenia w języku angielskim: on markets in crypto-assets)