Kategoria: Przedsiębiorcy

 • Kryptoaktywa

  Kryptoaktywa

  Kryptoaktywa są przedmiotem regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937, zwanego Rozporządzeniem MiCA (skrót pochodzi od pierwszych liter tytułu tego rozporządzenia w języku angielskim: on markets in crypto-assets)

 • Ochrona sygnalistów

  Ochrona sygnalistów

  Ochrona sygnalistów Ochrona sygnalistów to kwestia wymagająca wdrożenia w polskim porządku prawnym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa otrzymał (zgodnie z treścią projektu z 26 lutego 2024 roku) nowy tytuł:…

 • Dyrektywa NIS 2

  Dyrektywa NIS 2

  Dyrektywa NIS 2 Dyrektywa NIS 2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2). Dyrektywa NIS Dyrektywa NIS 2 uchyla…

 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

  Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

  Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę (projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa).

 • Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

  Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

  Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Nowy rejestr dla przedsiębiorców świadczących niektóre usługi.

 • Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna

  Projekt z dnia 22 marca 2021 r. ustawy o fundacji rodzinnej. Ustawa ma regulować tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie i likwidację fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.