Kategorie
Przedsiębiorcy

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę (projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa).

Kategorie
Przedsiębiorcy

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Nowy rejestr dla przedsiębiorców świadczących niektóre usługi.

Kategorie
Przedsiębiorcy Sukcesja

Fundacja rodzinna

Projekt z dnia 22 marca 2021 r. ustawy o fundacji rodzinnej. Ustawa ma regulować tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie i likwidację fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.