Kategoria: Nieruchomości

  • Nieruchomości

    Nieruchomości

    Obrót nieruchomościami jest regulowany przez szereg przepisów. W pewnych przypadkach nabycie nieruchomości jest wyłączone lub wymaga spełnienia określonych warunków. Wykonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości i pomagamy przygotować dokumentację transakcji.