nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego

Podpis dewelopera

Pod prospektem wzór wymaga zamieszczenia zdania Podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera oraz miejsca na ten podpis.

Załączniki

Wzór nowego prospektu informacyjnego dla przedsięwzięcia deweloperskiego przewiduje obowiązek wymienienia w prospekcie i załączenia do niego trzech załączników:

  1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.
  2. Wzór umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
  3. Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).

Aktualizacja: Lublin, 22.03.2021

Aktualizacja: Lublin, 27.05.2021

Aktualizacja: Lublin, 21.10.2021


radca prawny Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny / właściciel kancelarii

+48 601 267 442

michal.kowalski@mkowalski.pl


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nowy wzór prospektu informacyjnego”

  1. […] Nowy wzór prospektu informacyjnego […]