nowy wzór prospektu informacyjnego

Nowy wzór prospektu informacyjnego

Informacje wstępne

W prospekcie informacyjnym sporządzanym według wzoru wprowadzonego przez ustawę z 20 maja 2021 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym w pierwszej kolejności należy podać:

  • informację Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
  • datę sporządzenia prospektu;
  • tytuł PROSPEKT INFORMACYJNY

Obrazy części wzoru prospektu pochodzą z załącznika do wyżej wskazanej ustawy.

Część ogólna prospektu informacyjnego

Dane dewelopera
Doświadczenie dewelopera

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nowy wzór prospektu informacyjnego”

  1. […] Nowy wzór prospektu informacyjnego […]