Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę (projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa).