Zespół

Michał Kowalski

Michał Kowalski ukończył dzienne studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 2003 r.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej został wpisany w 2010 r. na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1484).

Świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.