Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Stała obsługa prawna. Reprezentacja w postępowaniach. Doradztwo prawne.

Reprezentacja

Prawnicy Kancelarii występują przed sądami lub urzędami w charakterze pełnomocników naszych Klientów.

Doradztwo

Na zlecenie Klientów udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz sporządzamy opinie prawne.

Dokumenty

Umowy, regulaminy, oświadczenia. Doradzamy w tworzeniu dokumentów oraz weryfikujemy ich projekty.

Formy pomocy prawnej

Wybierz odpowiednią formę pomocy prawnej.

Konsultacje

W sprawach, które nie wymagają prowadzenia pogłębionej analizy prawnej Kancelaria udziela ustnych konsultacji prawnych.

Opinie

Niektóre sprawy wymagają głębszej analizy prawnej. Wnioski i ich uzasadnienie przedstawiane są na piśmie w formie opinii prawnej.

Reprezentacja

Niektóre sprawy wymagają rozstrzygnięcia przez sąd lub inny właściwy organ. Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w takich przypadkach.

Dokumenty

Żyjemy w świecie dokumentów. Wnioski, formularze, procedury, umowy, regulaminy. Doradzamy w ich tworzeniu. Weryfikujemy projekty.

Windykacja

Nie wszyscy kontrahenci płacą na czas. W imieniu klientów wzywamy ich do zapłaty, składamy pozwy, a potem wnioski o wszczęcie egzekucji.

Roszczenia

Wezwania do spełniania świadczenia i pozwy to nieodłączna część biznesu. Doradzamy jak bronić się przed roszczeniami, także w sądzie.

Jak uzyskać pomoc prawną?

Zlecenie

Umowa zlecenia określa warunki świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię. Zlecenie pomocy prawnej najczęściej dotyczy jednostkowej sprawy, na przykład prowadzenia sprawy sądowej, weryfikacji projektu umowy czy udzielenia konsultacji prawnej.

Stała obsługa

Stała obsługa prawna wybierana jest zwykle przez przedsiębiorców, którzy potrzebują bieżącego wsparcia prawnego. Warunki świadczenia obsługi prawnej określa umowa. Stała obsługa prawna jest dostępna także dla klientów indywidualnych.

Zapytaj nas

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

Wynagrodzenie

Ryczałt

Wynagrodzenie Kancelarii może być określone z góry. Umowa pomocy prawnej określa zakres usług Kancelarii oraz konkretną kwotę środków pieniężnych jako wynagrodzenia Kancelarii za wykonanie wszystkich wskazanych czynności.

Stawka godzinowa

Czasami nie można przewidzieć dokładnie jakie i ile czynności Kancelaria będzie musiała wykonać. Wynagrodzenie możne być wtedy ustalone jako iloczyn przyjętej przez strony stawki godzinowej i czasu wykonywania usług.

Inne rozwiązania

Strony umowy o pomoc prawną mogą ustalić także inne rozwiązania w zakresie wynagrodzenia Kancelarii. Często wybieranym rozwiązaniem jest przyjęcie stawki godzinowej z zastrzeżeniem górnego limitu wynagrodzenia (ang. fee cap)

Obszary doradztwa

Najważniejsze obszary doradztwa

Sprawdź obszary, w których doradzamy najczęściej

Finansowanie biznesu

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie finansowania biznesu. Pomagamy strukturyzować finansowania, oceniamy zabezpieczenia, weryfikujemy i przygotowujemy dokumentację kredytową.

Zabezpieczenia wierzytelności

Właściwie dobrane i ustanowione zabezpieczenie spłaty wierzytelności ogranicza ryzyko finansowania podmiotów. Doradzamy w wyborze zabezpieczenia oraz pomagamy w ich ustanowieniu.

Nieruchomości

Czasami zbycie nieruchomości jest wyłączone lub wymaga spełnienia określonych warunków. Wykonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości i pomagamy przygotować dokumentację transakcji.

Spółki

Spółka osobowa lub kapitałowa to popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy w procesie zakładania i prowadzenia spółki. Doradzamy przy łączeniu i przekształcaniu spółek.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Przekazanie przedsiębiorstwa następcom to duże wyzwanie. Kancelaria pomaga w tworzeniu planów sukcesji przedsiębiorstw oraz konstytucji rodzinnych. Doradzamy w wyborze właściwych rozwiązań.

Postępowania sporne

Każdy spotyka się z sytuacją sporu. Zazwyczaj wystarczy rozmowa lub mediacja, czasami jednak potrzebne jest rozstrzygnięcie sądu lub innego organu. Reprezentujemy przed nimi naszych klientów.

Prawo pracy

Doradzamy w procesie zarządzania pracownikami. Pomagamy sporządzać wymaganą dokumentację. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami.

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych to zadanie, z którym musi się zmierzyć większość przedsiębiorców. Doradztwo w tym zakresie to jeden z najbardziej istotnych obszarów działalności Kancelarii.

Prawo konsumenckie

Klientami wielu przedsiębiorców są konsumenci, którym przepisy prawa zapewniają dodatkowe środki ochrony ich interesów. Doradzamy jak prowadzić działalność w zgodzie z prawem konsumenckim.