Klienci indywidualni

Usługi

klienci indywidualni

Reprezentacja w postępowanich oraz doradztwo prawne

Jak możemy Ci pomóc?

Reprezentacja

 • Pozew
 • Odpowiedź na pozew
 • Wnioski
 • Zastępstwo procesowe

Doradztwo prawne

 • Konsultacje telefoniczne
 • Porady email
 • Opinie prawne
 • Stała obsługa prawna

Dokumenty

 • Projekty umów
 • Projekty oświadczeń
 • Prospekt informacyjny
 • Umowa deweloperska

Windykacja

 • Ocena roszczeń
 • Wezwanie do zapłaty
 • Pozew o zapłatę
 • Zastępstwo procesowe

Odszkodowania

 • Ocena roszczeń
 • Zgłoszenie szkody
 • Pozew o odszkodowanie
 • Zastępstwo procesowe

Umowa deweloperska

 • Weryfikacja dokumentów
 • Prospekt informacyjny
 • Umowa deweloperska
 • Wezwanie do wykonania umowy

Formy pomocy prawnej

Wybierz formę pomocy prawnej

Konsultacje

W sprawach, które nie wymagają prowadzenia pogłębionej analizy prawnej Kancelaria udziela ustnych konsultacji prawnych.

Opinie

Niektóre sprawy wymagają głębszej analizy prawnej. Wnioski i ich uzasadnienie przedstawiane są na piśmie w formie opinii prawnej.

Reprezentacja

Niektóre sprawy wymagają rozstrzygnięcia przez sąd lub inny właściwy organ. Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w takich przypadkach.

Dokumenty

Żyjemy w świecie dokumentów. Wnioski, formularze, procedury, umowy, regulaminy. Doradzamy w ich tworzeniu. Weryfikujemy projekty.

Windykacja

Nie wszyscy kontrahenci płacą na czas. W imieniu klientów wzywamy ich do zapłaty, składamy pozwy, a potem wnioski o wszczęcie egzekucji.

Roszczenia

Wezwania do spełniania świadczenia i pozwy to nieodłączna część biznesu. Doradzamy jak bronić się przed roszczeniami, także w sądzie.

Jak uzyskać pomoc prawną?

Zlecenie

Umowa zlecenia określa warunki świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię. Zlecenie pomocy prawnej najczęściej dotyczy jednostkowej sprawy, na przykład prowadzenia sprawy sądowej, weryfikacji projektu umowy czy udzielenia konsultacji prawnej.

Stała obsługa

Stała obsługa prawna wybierana jest zwykle przez przedsiębiorców, którzy potrzebują bieżącego wsparcia prawnego. Warunki świadczenia obsługi prawnej określa umowa. Stała obsługa prawna jest dostępna także dla klientów indywidualnych.

Zapytaj nas

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

Wynagrodzenie

Ryczałt

Wynagrodzenie Kancelarii może być określone z góry. Umowa pomocy prawnej określa zakres usług Kancelarii oraz konkretną kwotę środków pieniężnych jako wynagrodzenia Kancelarii za wykonanie wszystkich wskazanych czynności.

Stawka godzinowa

Czasami nie można przewidzieć dokładnie jakie i ile czynności Kancelaria będzie musiała wykonać. Wynagrodzenie możne być wtedy ustalone jako iloczyn przyjętej przez strony stawki godzinowej i czasu wykonywania usług.

Inne rozwiązania

Strony umowy o pomoc prawną mogą ustalić także inne rozwiązania w zakresie wynagrodzenia Kancelarii. Często wybieranym rozwiązaniem jest przyjęcie stawki godzinowej z zastrzeżeniem górnego limitu wynagrodzenia (ang. fee cap)